Korax termék lábléc

 Elektroizolacyjne systemy żywiczne marki  VILEPOX® i Vilter znajdują zastosowanie w szerokim  zakresie przede wszystkim w przemyśle

-elektryczym

-elektronicznym

-techniki telekomunikacyjnej

-oraz energetyki. 

Aby wybrać odpowiedni typ należy brać pod uwagę wiele względów np.  parametry techniczne i technologiczne. Najważniejsze z nich są następujące: 

  • parametry aplikacji, pl. lepkość, czas życia, czas żelowania, czas utwardzenia lub schnięcia, materiał utwardza się w temp. pokojowej lub podwyższonej, nagrzewanie się podczas wiązania, możliwość aplikacji w próżni itd.
  • właściwości fizyczne i chemiczne utwardzonego materiału  np. wytrzymałość na zrywanie, na zginanie i na ściskanie, właściwości dielektryczne, odporność termiczna, temp. deformacji termicznej, odporność chemiczna i na wodę, zdolność klejenia itd.  
  • przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, np. zawartość rozpuszczalnika,  palność i wybuchowość, inne niebezpieczeństwa higieny i środowiska itd. 

 Tak w sprawie wyboru,  jak i  innych problemów technicznych i handlowych  prosimy się zwrócić do nas. 

 

Korax termék lábléc